Η οικογενειακή θεραπεία εστιάζει σε ολόκληρη την οικογένεια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Όλα τα μέλη της οικογένειας, εφόσον το επιθυμούν, συναντιούνται υπό νέους όρους σε ένα ουδέτερο χώρο προκειμένου να ξεπεράσουν τις «τρικυμίες», να γνωριστούν ουσιαστικά μεταξύ τους και να συνδεθούν με έναν αυθεντικό τρόπο. Τα μέλη μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τα ελαττώματα, τα προτερήματα αλλά και τις ανάγκες των άλλων μελών. Επίσης, μαθαίνουν να ακούν, να κατανοούν και να σέβονται τους άλλους, όπως και να εκφράζουν ξεκάθαρα τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.  Στόχος είναι η ισορροπία, η γαλήνη και η ψυχική ευεξία των μελών μέσα στην οικογένεια. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, δημιουργώντας μια ισότιμη, υποστηρικτική, κοντινή και ικανοποιητική σχέση. Το κάθε μέλος της οικογένειας αντιμετωπίζεται με σεβασμό ως προς την προσωπικότητα και τις ανάγκες του. Παρότι αφορμή για την έναρξη της οικογενειακής θεραπείας αποτελούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα μέλος της οικογένειας, σέβομαι και αντιμετωπίζω κάθε μέλος ισότιμα. Βοηθάω την οικογένεια να κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι το κάθε μέλος και πως ο καθένας συμβάλλει στην ισορροπία της οικογένειας. 

           Αφορά οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία, την οριοθέτηση, την αποδοχή νέου μέλους στην οικογένεια,  την έκφραση αναγκών και επιθυμιών, την ένταξη ενός θετού παιδιού στην οικογένεια και τη σύνδεση μαζί του, συγκρούσεις, κάποια χρόνια πάθηση, απώλεια κάποιου μέλους, την ανάγκη προσαρμογής σε νέες και/ή δυσάρεστες συνθήκες κ.α.

Call Now ButtonΚλείστε μία συνεδρία