Σκοπός της Σχολής Γονέων είναι να εξοικειωθούν οι γονείς με τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης μιας σαφούς γονικής ταυτότητας και το γονικό πρότυπο του δημοκρατικού γονιού, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της σχέσης τους με το παιδί τους. Ενδεικτικά θέματα που θα συζητηθούν είναι η σημασία της οριοθέτησης, του επαίνου και του διαλόγου στην ανατροφή των παιδιών.

Η Σχολή Γονέων Γονικής Ταυτότητας βασίζεται στο «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γονικής Ταυτότητας» (Educational Programme of Parental Identity – EPPI) της Βασιλικής Παππά και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών ή και σε υποψήφιους-μελλοντικούς γονείς. Η ομάδα είναι ολιγομελής (έως 8 άτομα), αποτελείται από 12 συναντήσεις και πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Πέμπτη 19.30 – 21.00.

Ημερομηνίες συναντήσεων: 07/03, 14/03, 21/03, 28/03, 04/04, 11/04, 18/04, 09/05,16/05, 23/05,30/05, 06/06

Κόστος συμμετοχής: Το κόστος συμμετοχής για όλο το πρόγραμμα είναι 180 ευρώ/το άτομο (15 ευρώ/συνάντηση). Το κόστος συμμετοχής για ζευγάρια είναι 240 ευρώ/το ζευγάρι (20 ευρώ/ζευγάρι).

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ή να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στο e-mail: giotakateveni@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 6986315641.

Call Now ButtonΚλείστε μία συνεδρία