Λαμβάνοντας υπόψιν τη μοναδική προσωπικότητα του  κάθε ατόμου και σεβόμενη τις ανάγκες και τις δυσκολίες του αναλαμβάνω:
  • Ατομική Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική Ενηλίκων
  • Ατομική Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική Παιδιών και Εφήβων
  • Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική Ζεύγους
  • Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική
  • Ομαδική Ψυχοθεραπεία/Συμβουλευτική
Οι συνεδρίες συνήθως είναι εβδομαδιαίες σε προκαθορισμένο ραντεβού. Η ατομική συνεδρία διαρκεί μία ώρα, ενώ η ομαδική δύο. Βέβαια, η συχνότητα των  συνεδριών εξαρτάται από τον εκάστοτε θεραπευόμενο/συμβουλευόμενο, τις ανάγκες του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Σε κάθε περίπτωση τηρείται το απόρρητο και οι αρχές δεοντολογίας.
Πραγματοποιούνται και συνεδρίες μέσω skype. Επίσης, πραγματοποιούνται κατ’ οίκον συνεδρίες σε άτομα με κινητικά προβλήματα.
Call Now ButtonΚλείστε μία συνεδρία